Admisión curso 2021-22

Presentación de solicitudes do período ordinario: do 25 de xuño ás 09:00 horas ao 5 de xullo ás 13:00 horas.

 

NOVIDADES NA OFERTA FORMATIVA DO CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE PARA O CURSO 2021-22:

 

CM Carrozaría (Modalidade DUAL)

 

CM Instalacións frigoríficas e de climatización (Modalidade DUAL)

 

CS Automoción (Modalidade DUAL)

 

Curso de especialización en Fabricación Aditiva

 

Para acceder a este curso de especialización é necesario estar en posesión, entre outros, dalgún dos seguintes títulos:

-          Técnico superior en Automatización e robótica industrial.

-          Técnico superior en Automoción.

-          Técnico superior en Construcións metálicas.

-          Técnico superior en Deseño e amoblamento.

-          Técnico superior en Deseño en Fabricación mecánica.

-          Técnico superior en Enerxías renovables.

-          Técnico superior en Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros.

 

Máis información no seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.es/fp/

 

 

Oferta formativa CIFP VPA