Cursos AFD 2021 no CIFP Valentín Paz Andrade

A partir do mes de marzo impartiranse no CIFP as seguintes Accións Formativas dirixidas prioritariamente a persoas Desempregadas (AFD):

 

ENAE0108 - Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas (618 horas).

 

Máis información ENAE0108

 

FMEM0209 - Produción en mecanizado, conformación e montaxe mecánica (618 horas).

 

Máis información FMEM0209

 

TMVG0409 - Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares (538 horas).

 

Máis información TMVG0409

 

IMAR0408 - Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas (578 horas).

 

Máis información IMAR0408

 

Todas elas inclúen entre 80 e 120 horas de prácticas en empresas do sector.