Departamentos de Familias Profesionais

Ensinanzas:

Ciclos de Grao Superior

 • CS Enerxías renovables
 • CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Ensinanzas:

Ciclos de Grao Medio

 • CM Soldadura e Calderería

Ciclos de Grao Superior

 • CS Construccións Metálicas
 • CS Deseño en fabricación mecánica
 • CS Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

Ensinanzas:

Ciclos de Grao Medio

 • CM Instalacións frigoríficas e de climatización
 • CM Instalacións de produción de calor

Ciclos de Grao Superior

 • CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

Ensinanzas:

Ciclos de Grao Medio

 • CM Carpintería e moble
 • CM Instalación e amoblamento

Ciclos de Grao Superior

 • CS Deseño e amoblamento

Ensinanzas:

Ciclos de Grao Básico

 • CB Mantemento de vehículos

Ciclos de Grao Medio

 • CM Carrocería
 • CM Electromecánica de vehículos automóviles

Ciclos de Grao Superior

 • CS Automoción