Guía do Alumnado 2020/21

Información Xeral


guia alumnado 2020-21

Esta guía está dirixida aos alumnos e alumnas que vaian realizar cursos de Formación Profesional no CIFP Valentín Paz Andrade.

O obxectivo desta guía do alumnado é informar sobre aspectos didácticos, organizativos e administrativos do curso que solicitou, que son de interese para vostede e convenlle coñecer polo que lle aconsellamos que lea a guía con atención.

Visualizando a guía poderá coñecer a informacion básica do centro como a sua infraestructura e os servizos que o centro ofrece, normas básicas, horario e calendario escolar asi como outro tipo de información de interese para o alumnado.