Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio 2017. Listaxes provisionais e exencións

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Período de reclamación: do día 18 ao 21 de abril, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.


Máis información