Erasmus+ 2015/16

Eramus+ 2015-1-ES01-KA102-014116: "Bridging the Gap between our Professional Students and EU Countries".

O proxecto consiste en 15 mobilidades de alumnado para realizar o módulo de FCT en países da UE e estancia de 5 días de dous profesores para recibir formación no curso 2015/16.