Selección Profesorado Next Station 2014-16

Proxecto KA102 2014-1-ES01-KA102-002180 “Europa.Next Station:Vocational Training Network”

Mobilidade de persoal durante a duración deste proxecto de dous anos:

  • Un profesor da familia de madeira e moble que realizou un Job Shadowing nun dos centros socios de Finlandia en Lohia combinado con varias visitas a empresas do seu sector e estancia noutro centro socio de Tampere.
  • Un profesor da familia de mantenemento que realizou unha visita a un centro socio en Alemaña en Cuxhaven combinado con diferentes visitas a empresas de climatización e enerxías renovables.

Selección Profesorado