Participación no Consorcio da Consellería de Educación para FP

2016-1-ES01-KA102-024869 Next Station: Improving Professional Skills in Galicia

Concesión do proxecto (06/06/2016)

Importe total do proxecto:1.462.113,00 €

Prazas concedidas:

  • 325 mobilidades de alumnado FCT(11 semanas)
  • 20 mobilidades FP Básica (5 semanas)
  • 37 plazas profesorado acompañante (7 días)
  • 50 mobilidades titulados (6 meses)
  • 56 mobilidades profesorado (7 días)
  • 19 mobilidades profesorado (un mes)
  • 30 mobilidades de expertos de empresas estranxeiras (7 días)