Acreditación de competencias 2019: Reunión grupal da fase de asesoramento

Orde do 4 de decembro de 2018, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais


As datas das reunións grupais para as distintas familias profesionais son as que se reflicten nas seguintes táboas:

Ciclo formativoDataLugarHora
InicioFin
MTMV01 Carrozaría 11/04/2019 AU XESTIÓN 16.00 18.00
MTMV02 Electromecánica de Vehículos Automóbiles 09/04/2019 AU XESTIÓN 16.00 18.00

Ciclo formativoDataLugarHora
InicioFin
MIMA01 Instalacións Frigoríficas e de Climatización 10/04/2019 AU POLITÉCNICA EDIF. B 18.00 20.00
MIMA02 Instalacións de Producción de Calor 10/04/2019 AU POLITÉCNICA EDIF. B 18.00 20.00

IMPORTANTE: Observacións a ter en conta