Curso 2020-21: Admisión / Matrícula para alumnado do centro durante o curso 2019/20

1. Réxime ordinario:

 

  • Con PROMOCIÓN ao 2º curso: formalizará a súa matrícula do 25 ao 29 de xuño.

  • Para REPETIR 1º curso:

- Deberá ter realizada a solicitude de admisión en prazo, do 25 de xuño ao 8 de xullo ás 13:00 horas.

- Formalizará a súa matrícula no prazo establecido para a 1ª adxudicación (do 21 ao 27 de xullo ás 13 horas).

 

MOI IMPORTANTE!!:

Se o alumnado repetidor non formaliza a súa matrícula neste prazo,

perderá o dereito á praza.

  • Para REPETIR 2º curso: formalizará a súa matrícula do 25 ao 29 de xuño.

 

2. Réxime para as persoas adultas:

 

  • Deberá ter realizada a solicitude de admisión en prazo, do 25 de xuño ao 8 de xullo ás 13:00 horas.

  • Formalizará a súa matrícula segundo as sucesivas adxudicacións. Terá información máis detallada nas oficinas do centro e na páxina web: www.edu.xunta.es/fp

 

3. Alumnado que só ten pendente de realizar os módulos de FCT e/ou PROXECTO:

 

  • Poderá formalizar a súa matrícula do 14 ao 16 de xullo e do 2 ao 4 de setembro.

          Período de realización da FCT e/ou PROXECTO:  outubro/decembro 2020.