Impresos para Alumnado

Información Xeral


Autorización para o aparcadoiro: Formulario

Autorización para trámites administrativos: Formulario

Autorización de maiores de idade para permitir que as titorías informen de aspectos sobre o rendemento académico ás súas familias: Formulario

Autorización de maiores de idade para que as titorías e orientación consulten aspectos relevantes para o rendemento académico: Formulario

Autorización para que as titorías e orientación consulten aspectos relevantes para o rendemento académico de menores de idade: Formulario

Autorización para que terceiras persoas representen a pais/nais ou titores/as legais sobre aspectos académicos de alumnado menor de idade: Formulario