Convocatoria Bolsas alumnado FP con necesidades especificas: Curso 2016/17

Bolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo Curso 2016/2017.

Prazo de presentación: Desde o 08 de agosto de 2016 ata o 29 de setembro de 2016.

Para obter toda a información achega desta convocatoria, consulte : Portal de bolsas