Acreditación de competencias profesionais Convocatoria 2017

Orde do 28 de decembro de 2016 polo que se convoca o proceso de acredita­ción de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2017.


Orde de convocatoria

Máis información da convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais